Informació sobre ampliació del Club Mar i Vent – Normes del referendum per votar ampliació del Club Mar i Vent


Benvolguts socis us posem a disposició la informació sobre l’ampliació del Club Mar i Vent: punxeu aquí per descarregar- la.

Acta de l’assamblea general 2014:punxeu aquí per descarregar-la.

Normes pel Referendum per votar projecte d’ampliació

Convocatòria d’un referèndum per l’ampliació del club

Antecedents

La Secretaria d’aquest Club no ha trobat cap indicació, dins de la legislació actual que afecti a les entitats esportives, que reguli la celebració d’un referèndum. Els Estatuts del nostre Club i el nostre Reglament intern tampoc regulen els termes en els quals s’ha de celebrar un referèndum

La lectura, e interpretació, que fa la secretaria del Club es que l’òrgan sobirà es l’Assemblea de Socis. En l’Article 7.2.  dels nostres  Estatus s’indica: “ L’assemblea   general és l’òrgan superior de govern del club esportiu, i els acords són vinculants per a tots els socis i per a la junta directiva.” 

En aquest sentit, en l’acta de l’assemblea del 11 de març del 2012, ratificada el 17 de març del 2013, es fa una primera presentació de la futura ampliació del club i que en l’esmentada acta del 17 de març del 2013, ratificada el 2 de març del 2014, s’autoritza a la Junta a iniciar els tràmits per l’ampliació del club. La assistència de socis a l’assemblea del 2012 més delegació de vots  va ser de  29 socis.  Tanmateix, l’assistència més delegació de vots en el 2013 va ser de 26 socis. I,  per últim,  a la darrera assemblea celebrada el 2 de març del 2014 el número de representats va ser de 24 socis. Tots els acords referents a aquest punt es van aprovar per unanimitat.

La voluntat de la Junta es aconseguir la màxima participació en la presa de decisió sobre l’ampliació del club, es per això que considera que la via del referèndum es la més adient sempre que s’assoleixi una amplia participació i es garanteixi la fiabilitat del procés.

Sistema de referèndum

En consonància amb els antecedents anteriors la Junta anuncia els principis que regulen la convocatòria d’aquest referèndum, que recordem no està contemplat en els nostres estatus i en la legislació sobre entitats esportives que aquesta Secretaria ha consultat.

Normes sobre el Referèndum per l’Ampliació del Club:

a)      Aquest referèndum es convoca per tots els Socis Titulars del Mar i Vent . Un Soci Titular es el que està definit en el nostre reglament intern en el seu punt 1.i). També no ha d’estar en alguna de les situacions que el nostre reglament contempla con a baixa de socis.

b)      La Secretaria del Club publicarà la llista de Socis amb Dret a Vot d’acord amb el cens vigent una setmana abans de la data del referèndum.

c)      Per facilitar la màxima participació s’obriran diverses maneres de fer arribar la resposta a la pregunta feta per la Junta. Es per aquest motiu que la Junta considera que la manera més transparent es que el vot sigui nominatiu, es a dir, que la persona que vota haurà d’identificar-se en el propi document, sigui aquest per escrit o via electrònica ( e mail)

d)      L’ emissió de vot ha de ser clara, qualsevol manifestació en el vot que pugui suposar un dubte del sentit del vot es considerarà nul.

e)      La pregunta es:

  1. Està vostè d’acord en procedir a l’ampliació de les instal·lacions club  segons el Projecte presentat per la Junta?    ?   Si ……….NO……

f)       El referèndum es tancarà el dia 13 d’abril. El cap de setmana del 12 i 13 haurà una urna a les instal·lacions del club  on es podrà dipositar el vot. La papereta haurà d’anar identificada amb el nom del Soci i la seva signatura. L’emissió del vot es far`dins de l’horari del club ( de 11 hores a les 15 hores)

g)      S’admet com vot delegat aquell que vagi acompanyat de la papereta de delegació complimentada més una copia del DNI del Soci que delega. La manca d’aquesta documentació farà que el vot sigui considerat nul.

h)      Des de el dia 7 al dia 12 es podrà emetre el vot mitjançant correu electrònic, omplint el document que s’enviarà al soci. La resposta es farà a la adreça que doni el club i s’haurà d’adjuntar la papereta de vot més el  DNI vigent escanejat.s La resposta i el DNI escanejaats hauran d’estar en el mateix correu electrònic.

i)       Només es considerant vàlids els vots que s’expressin en els documents emesos i facilitats pel Club. Altres documents/ formats no seran admesos com vots vàlids.

j)       Es considerarà vot nul el fet que hi hagin dues paperetes a nom d’un mateix soci, sigui dins de l’urna o bé rebuda per correu electrònic i que la seva resposta sigui divergent. Si la resposta es en el mateix sentit es considerarà com un sol vot.

k)      La Junta recollirà tota la documentació i anunciarà el resultat del referèndum tan punt hagi processat tots el vots i comprovat que son correctes d’acord amb les normes descrites . La publicació del resultat no es farà mes tard de les 20:00 del dia 15 d’ abril en la web del Club i es penjarà al Club el dissabte 19 d’abril.   No es comunicarà públicament el sentit del vot de cap Soci.

l)       Per donar més garanties al procés es farà una validació de resultats sometent els mateixos a la validació de tres Socis no vinculats a la Junta.

m)    La Junta assumirà el resultat con un mandat de l’Assemblea. Si el resultat es favorable la Junta iniciarà tots el tràmits per dur endavant el compromís de l’ampliació del club. Si el resultat es en contra el projecte s’abandonarà de manera definitiva per aquesta Junta i quedarà fora del seu programa.

Pregunta del REFERENDUM: punxeu aqui per descarregar document

 

Document de delegació del vot: punxeu aquí per descarregar-lo.

 

Adreça email per enviar la votació:  referendummiv2014@gmail.com

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s