Formació regates i navegació

Videos i notes per apendre a navegar en regates.

https://youtu.be/uBRVzBh4jP